Dades procedents d'una estació automàtica Davis
Escola Camp Joliu de l'Arboç (Baix Penedès)
Actualització  cada 10 min.

Temperatura

Pressió

   Humitat

Pluviometria

Vent

Fes servir el menú de l'esquerra per a més detalls de la temperatura, humitat, pluviometria, vents,...