Cursar estudis superiors al campus Camp Joliu ja és una realitat. Aquest curs s’ha signat un conveni amb la Universitat de la Rioja (UNIR) per tal que tots aquells vinculats a la comunitat educativa de l’escola (alumnes, antics alumnes i professorat) tinguin facilitats i accés als graus i estudis tècnics superiors que ofereix la UNIR. 

Aquestes noves titulacions arribe a Camp Joliu amb una metodologia híbrida on es treballen continguts online i a la vegada hi ha un acompanyament personalitzat i sessions presencials. Els alumnes podran accedir a totes les titulacions que ofereix la UNIR per fer estudis de Graus Universitaris (4 anys) o estudis Tècnics Superiors (2 anys)

Per a més informació o preguntes sobre aquest nou conveni que obre un ampli ventall educatiu podeu contactar amb el Miquel Rusiñol: mrusinol@campjoliu.net.