Pati de Camp Joliu

Estil

La nostra manera de ser i fer

Alumnes abraçant-se

La nostra escola és una iniciativa de les famílies per oferir als seus fills la millor educació.

Famílies ben decidides a implicar-se en l’educació com a responsabilitat principal i apassionant. Passant sempre al davant.

Alumnes estudiant a la gespa del pati de l'escola

L’entorn de la nostra escola facilita la tasca docent.

El Campus Camp Joliu està format per edificis adaptats a cada etapa i a la seva funció, camps, pistes i jardins que ens ajuden a integrar l’educació amb l’entorn.

Noia pintant a classe de plàstica

Un bon ambient on els valors humans de la llibertat, la responsabilitat, el respecte als altre i el gust per la feina ben feta impregnen tota l’escola.

Un sentit positiu on aprendre a estimar és la base.

Alumnes fent classe el seu ordinador

Innovar es buscar noves maneres de resoldre els reptes.

La innovació forma part de l’escola i sempre estem buscant la millor manera d’acompanyar al nostre alumnat en el procés d’aprentatge.

Currículum Complet i dinàmic

Educació Global i transversal

El nostre projecte educatiu inclou l’educació des de l’escola bressol fins al segon de batxillerat. Acompanyem a les famílies en el procés de formació personal i acadèmic dels seus fills. Comprèn les etapes d’escola bressol, Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat amb la voluntat de formar l’alumnant en un mateix estil adaptant-se a cada etapa formativa.

Educació de l’afectivitat i de les dimensions social, física i espiritual formen part del nostre projecte educatiu gràcies a una visió cristiana del món i de la persona. Promovem en els alumnes les virtuts, aquells hàbits que permeten perfeccionar-nos com a persones i que ens ajuden a créixer com a ciutadans lliures i responsables.

Educació des de l’escola bressol fins al segon de batxillerat

Tutories personals - atenció individual

L’estil educatiu de Camp Joliu està centrat en la persona, de manera individual. Tutor personal que l’ajuda en el seu procés de maduresa tant acadèmica com social, parlant amb ell sense pressa i escoltant-lo.

El tutor és una animador i orientador del procés educatiu de cada alumne. És un assessor personal sempre la seva disposició, suggerint, motivant, fent-lo pensar i ajudant-lo a decidir com a millorar i avançar.

Tutor personal que l’ajuda en el seu procés de maduresa tant acadèmica com social

Educació personalitzada - diferenciada

A Camp Joliu desenvolupem en algunes etapes el model d’educació single sex education per a nois a noies. Això afavoreix l’educació personalitzada i el respecte al ritme de maduració personal i d’aprenentatge de cada alumne. Aquest sistema té una arrelada tradició en països anglosaxons i cada vegada es desenvolupa en més escoles gràcies als bons resultats obtinguts.

Aquesta metodologia, avalada per la experiència internacional, permet adaptar-nos més a les necessitats dels nostres alumnes en cada etapa del seu desenvolupament físic, intel·lectual i emocional, potenciant d’aquesta manera totes les seves capacitats.

Ens comprometem en la construcció d’una societat en la qual la igualtat d’oportunitats per a totes les persones sigui una realitat. A través del nostre “Pla d’Igualtat” assumim la responsabilitat de dur a terme una acció educativa d’acord amb el principi de coeducació, que impulsi la igualtat efectiva entre homes i dones, i aconseguir una escola realment inclusiva.

Infants passant-s'ho bé al pati de l'escola

Be Brave! - Projecte d’ensenyament de l’anglès

Ser valents i encarar el món amb un clar domini de l’anglès. Aquest és l’objectiu del nostre projecte Be Brave! on l’anglès s’integra en diferents àmbits i és treballa amb profunditat la comprensió oral i escrita. Per aquest motiu, a l’escola disposem d’un ampli equip de professors nadius que també preparen als alumnes per certifcar-se dels diferents nivells als exàmens oficials de Cambridge: començant pels Young Learners fins a l’Advanced.

El P4 100% en anglès és una perfecta base per créixer millor en la resta de cursos.

Si voleu més informació sobre el nostre projecte educatiu, la disponiblitats de places, els serveis i les quotes us podeu posar

Aquesta formació presenta tres eixos fonamentals:

Icona "Formació de la persona"

Formació de la persona

Una bona formació de la persona, que es fonamenta en valors com la llibertat, l’esforç, l’optimisme, la solidaritat i el respecte als altres.

Icona "Preparació acadèmica"

Preparació acadèmica

Una bona preparació acadèmica, en les àrees científica, tècnica i humanística.

Icona "Formació cristiana"

Formació cristiana

Una formació cristiana per a aquells pares, mares i alumnes que així ho desitgin.

Col·laborem

Logotip del Academica International Studies
Logotip del Cambridge University Press
Logotip del Nàstic Sports Academy