Des de l’inici a Camp Joliu s’ha comptat amb aquesta figura tan genuïna i ja tradicional a l’escola com són les Famílies Encarregades de Curs (FEC). El valor de les FEC a Camp Joliu rau en la missió mateixa del col·legi, que consisteix a ajudar a les famílies, que són les veritables responsables i protagonistes de l’educació dels fills. L’excel·lent formació acadèmia, la pràctica de virturs cristianes i la formació de famílies són l’eix central del projecte educatiu de la nostra escola.

Per poder donar compliment a aquesta missió de l’escola de donar suport i ajudar els pares en aquest camí de formació dels seus fills, el col·legi posa a l’abast de les famílies múltiples mitjans: tutories, reunions trimestrals, Cursos d’Orientació familiar (COF ), … d’aquesta manera, les FEC seran aquest vincle d’unió que faran arribar a la resta de famílies del curs, tot aquest projecte formatiu del col·legi. Les FEC pretenen impulsar les activitats formatives que el col·legi posa ja a l’abast de la resta de pares i arribar a un tracte proper amb la resta de pares de la classe per integrar-los en aquest projecte educatiu.

En més d’una ocasió m’he trobat amb pares que pensaven que no estaven complint bé amb la seva missió de FEC per no haver muntat cap barbacoa de la classe per falta de temps. I els has de recordar que això no és la seva tasca principal, i que potser ells han complert perfectament amb el seu principal objectiu, ja que han sabut donar resposta a les necessitats de les famílies i han acostat el projecte educatiu del col·legi a la resta de famílies . L’organitzar trobades, serà una conseqüència de l’anterior, en tractar es crearan llaços d’amistat i aquestes trobades ens serviran per donar a conèixer el panorama immens del projecte de Camp Joliu.

D’aquesta manera podríem resumir que les característiques necessàries que ha de tenir una Família Encarregada de curs de Camp Joliu són les següents:

  • una actitud de servei a la resta de famílies del curs.
  • que siguin propers a la resta de famílies i que ajudin a canalitzar actituds de distanciament amb el tutor del curs.
  • que mantinguin una actitud d’unitat i confiança amb l’escola.
  • mantenir l’afany per la formació personal per millorar com a pares i persona.

Així doncs, quines tasques té una Família Encarregada de Curs? Fent un resum de punts que han sortit anteriorment podríem dir que les tasques són les següents:

  • afavorir un clima familiar entre els pares del curs.
  • fomentar que les famílies tinguin una bona entesa amb els diferents responsables de l’escola
  • animar a les famílies a assistir als mitjans de formació que Camp Joliu posa a l’abast.
  • Fer arribar els possibles suggeriments i iniciatives per millorar el funcionament del dia a dia.

Sens dubte les Famílies Encarregades de Curs són i han de ser aquest “pal de paller” que mantenen ben units al col·legi a la resta de famílies i sense les quals Camp Joliu no seria el que és, un escola de famílies.