En Ricard Pasanau va ser professor de màrqueting i comerç agroalimentari al centre Camp Joliu durant més d’una dècada. Destaquem la seva passió pel vi i el món agroalimentari, així com la seva dedicació i professionalitat en la docència. Li agradava fer pensar als alumnes, parlar amb ells, escoltar-los i ajudar-los.

En la foto, de l’any 1999, és a un viatge d’estudis amb alumnes del grau superior de Gestió comercial i màrqueting, a Califòrnia, on visitarem tan cellers com altres negocis alimentaris.