Aquest creixement ha estat possible gràcies a la implicació de tothom: alumnes, famílies, professorat, personal d’administració i de serveis. Tots junts, ara fa tretze anys, vàrem decidir passar de les dues línies que teníem a Camp Joliu (2P3,2P4…) a quatre (4P3,4P4…).

Després d’analitzar detingudament diverses escoles i models, vam concloure que era la mida idònia per a poder oferir uns serveis educatius de màxima qualitat tot seguint amb el nostre model d’educació personalitzada.

A poc a poc, any rere any, hem anat ampliant al llarg d’aquests tretze anys fins a arribar aquest curs a les quatre línies de 4t d’ESO. Per això ara ens fa especial il·lusió compartir-ho amb tots vosaltres amb l’esperança que, ben aviat, ens podrem retrobar i ho veureu en directe.